گل رحیم استرلینگ؛ آرسنال 0 - 1 منچسترسیتی

گل اول منچستر سیتی را مشاهده می کنید. ......

گل اول منچستر سیتی را مشاهده می کنید.