گل رحیم استرلینگ ؛ کاردیف 0 - 2 منچسترسیتی

گل رحیم استرلینگ را تماشا می کنیم. ......

گل رحیم استرلینگ را تماشا می کنیم.

تگ ها


منچستر سیتی فوتبال