گل ریاض محرز؛ تاتنهام 1 - 2 لسترسیتی

محرز گل دوملسترسیتی را به ثمر رساند. ......

محرز گل دوم لسترسیتی را به ثمر رساند.

تگ ها


تاتنهام لیگ برتر فوتبال