گل زیبای خاویر اراسو ؛ رئال مادرید 0 - 1 لگانس

خاویر اراسو دروازه زئال مادرید را باز کرد. ......

خاویر اراسو دروازه زئال مادرید را باز کرد.

تگ ها


فوتبال