گل زیبای «مسعود شجاعی» برابر لاریسا

مسعود شجاعی موفق شد با ضربهای زیبا دروازه لاریسا را باز کند. ......

مسعود شجاعی موفق شد با ضربه‌ای زیبا دروازه لاریسا را باز کند.

تگ ها


فوتبال