گل سامان قدوس؛ ایران 2-پاناما 0

......

سامان قدوس اولین گلش در پیراهنتیم ملی ایران را در دقیقه 20 بای برابر پاناما به ثمر رساند تا شاگردان کی روش دو بر صفر پیش بیافتند

تگ ها


فوتبال