گل سامان قدوس به علیرضا حقیقی

در رقابت های امروز لیگ سوئد اتفاقی جالب رخ داد ! سامان قدوس دروازه علیرضا حقیقی را در ......

در رقابت های امروز لیگ سوئد اتفاقی جالب  رخ داد ! 
 سامان قدوس دروازه  علیرضا حقیقی را  در جریان دیدار تیم هایشان  باز کرد.

این دیدار در نهایت 3 بر 0 به سود یاران قدوس به پایان رسید.

تگ ها


فوتبال