گل سامی خدیرا ؛ کیه وو 0 - 1 یوونتوس

سامی خدیرا گل اول یوونتوس را به ثمر رساند. ......

 سامی خدیرا گل اول یوونتوس را به ثمر رساند.

تگ ها


سری آ فوتبال