گل سانچو؛ دورتموند 1 - 0 هرتابرلین

گل اول دورتموند را تماشا می کنید. ......

گل اول دورتموند را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال