گل سردار آزمون برای تیم زنیت مقابل یوفا/ ویدیو

سردار آزمون گل اول تیمش مقابل یوفا را به ثمر رساند....

گل سردار آزمون را در دیدار با یوفا تماشا می کنید.