گل سوم آوس به ماریتیمو روی پاس گل مهرداد محمدی/ ویدیو

مهرداد محمدی بازیکن ایرانی آوس پرتغال در جریان بازی این تیم با ماریتیمو پایه‌گذار گل سوم آوس بود....

مهرداد محمدی وینگر ایرانی آوس در جریان بازی این تیم با ماریتیمو پایه‌گذار گل سوم آوس بود. ویدیوی این گل را مشاهده می‌کنید.

اخبار مرتبط:
گل اول آوس به ماریتیمو روی پاس مهرداد محمدی ویدیو
گل دوم آوس به ماریتیمو توسط مهرداد محمدی/ ویدیو