گل سوم بارسلونا به لیون توسط لیونل مسی/ ویدیو

مسی گل دوم خود و گل سوم بارسلونا را به ثمر رساند....

گل دوم مسی را تماشا می کنید.