گل سوم رئال برابر بایرن مونیخ

گل سوم رئال برابر بایرن مونیخ توسط رونالدو در دقیقه110 زده شد ......

گل سوم رئال برابر بایرن مونیخ توسط رونالدو در دقیقه110 زده شد

تگ ها


المپیک