گل سوم لیورپول به بایرن مونیخ توسط سادیو مانه/ ویدیو

گل سوم لیورپول توسط مانه وارد دروازه بایرن مونیخ شد....

گل دوم سادیو مانه را تماشا می کنید.