گل سوم لیورپول به برنلی توسط روبرتو فیرمینو؛ لیورپول3 - 1برنلی/ویدیو

روبرتو فیرمینو گل سوم لیورپول را وارد دروازه برنلی کرد....

گل روبرتو فریمینو را به برنلی تماشا می کنید.