گل سوم پاری سن ژرمن به دیژون توسط امباپه/ ویدیو

امباپه در دقیقه ۳۶ گل سوم تیمش را وارد دروازه دیژون کرد....

 گل سوم پاری سن ژرمن به دیژون توسط امباپه در دقیقه ۳۶ به ثمر رسید.