گل سوم پاری سن ژرمن به دیژون توسط امباپه/ ویدیو

امباپه در دقیقه ۳۶ گل سوم تیمش را وارد دروازه دیژون کرد....

 گل سوم پاری سن ژرمن به دیژون توسط امباپه در دقیقه ۳۶ به ثمر رسید.

تگ ها


ویدئو ویدیو لوشامپیونه پاری سن ژرمن دیژون کیلیان امباپه پاری سن ژرمن دیژون لوشامپیونه فرانسه فوتبال