گل سون هیونگ مین؛ تاتنهام 1 - 0 دورتموند

سون هیونگ مین دروازه دورتموند را باز کرد...

گل اول تاتنهام توسط مین به ثمر رسید.