گل سون هیونگ مین؛ تاتنهام3- 0چلسی

گل سوم تاتنهام را تماشا می کنید. ......

گل سوم تاتنهام را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال