گل عثمان دمبله؛ بارسلونا 2 - 1 سویا

عثمان دمبله گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند ......

عثمان دمبله گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند

تگ ها


فوتبال