گل علیپور؛ پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان

علیپور دروازه صنعت نفت آبادان را باز کرد....

گل اول پرسپولیس توسط علی علیپور به ثمر رسید.