گل عماد میرجوان (گل به خودی)؛ استقلال 1 - 0 پارس جنوبی جم

گل اول استقلال توسط عماد میرجوان (گل به خودی) به ثمر رسید....

گل اول استقلال را تماشا می کنید.