گل فابرگاس ؛ قره باغ 0 - 3 چلسی

گل سوم چلسی از روی نقطه پنالتی با ضربه فابرگاس به ثمر رسید. ......

گل سوم چلسی از روی نقطه پنالتی با ضربه فابرگاس به ثمر رسید.

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال