گل فابیو کوالیارلا؛ سمپدوریا 1- 0 رم

فابیو کوالیارلا دروازه رم را باز کرد. ......

فابیو کوالیارلا دروازه رم را باز کرد.

تگ ها


سری آ فوتبال