گل فرانسیسکو الکاسر؛ دورتموند2- 1 آگزبورگ

گل دوم دورتموند را تماشا می کنید. ......

گل دوم دورتموند را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال