گل فرزاد حاتمی؛ تراکتورسازی - پرسپولیس

فرزاد حاتمی رد دقیقه 41 موفق شد دروازه پرسپولیس را باز کند ......

فرزاد حاتمی رد دقیقه 41 موفق شد دروازه پرسپولیس را باز کند

تگ ها


Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال