گل فرشید اسماعیلی؛ استقلال 1 - 0 ذوب آهن

فرشید اسماعیلی دروازه ذوب آهن را باز کرد....

گل اول استقلال توسط فرشید اسماعیلی به ثمر رسید.