گل فلینت ؛ بریستول سیتی 2 - 2 منچسترسیتی

گل فلینت را تماشا میکنیم. ......

گل فلینت را تماشا می‌کنیم.

تگ ها


فوتبال