گل لایوین کورزاوا ؛ پاریسن ژرمن 3 - 0 اندرلخت

گل سوم پاریسن ژرمن را به اندرلخت تماشا می کنیم. ......

گل سوم پاریسن ژرمن را به اندرلخت تماشا می کنیم.

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال