گل لیونل مسی، بارسلونا 2 - اسپانیول 0

......

لئو مسی در نیمه اول دیدار با اسپانیول گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند.

تگ ها


فوتبال