گل لیونل مسی؛ بارسلونا 1 - والنسیا 2

مسی گل اول بارسلونا را به ثمر رساند....

گل اول بارسلونا توسط مسی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.