گل لیونل مسی؛ بارسلونا 1 - 0 وایادولید

لیونل مسی گل اول بارسلونا را به ثمر رساند...

گل اول بارسلونا به وایادولید توسط لیونل مسی از روی نقطه پنالتی در دقیقه 43 به ثمر رسید.