گل مائورو ایکاردی؛ اسپال 0 - 1 اینتر

ایکاردی گل اول اینتر را به ثمر رساند. ......

ایکاردی گل اول اینتر را به ثمر رساند.

تگ ها


ویدئو فوتبال