گل مارکوس رشفورد؛ پاری سن ژرمن 1 - 3 منچستریونایتد

رشفورد گل سوم منچستریونایتد را به ثمر رساند....

گل مارکوس رشفورد را تماشا می کنید.