گل اول رئال به آژاکس توسط مارکو آسنسیو؛ رئال‌مادرید 1 - 3 آژاکس

آسنسیو گل اول رئال مادرید را به ثمر رساند....

گل اول رئال مادرید در دیدار با آژاکس توسط آسنسیو به ثمر رسید.