گل ماریو گومز ؛ آلمان 6 - 0 نروژ

ماریو گومز ششمین گل آلمان را دردقیقه 79 به ثمر رساند. ......

ماریو گومز ششمین گل آلمان را دردقیقه 79 به ثمر رساند.

تگ ها


آلمان فوتبال