گل مالکوم؛ بارسلونا 1 - 1 رئال‌مادرید

مالکوم دروازه رئال مادرید را باز کرد....

گل اول بارسلونا به رئال مادرید توسط مالکوم در دقیقه 58 به ثمر رسید.