گل محمد برزگر با لباس پرسپولیس به سایپا؛ نوستالژی/ویدیو

گل محمد برزگر با لباس پرسپولیس به سایپا در لیگ فصل ۱۳۸۱-۱۳۸۲ را تماشا می کنید....

گل محمد برزگر با لباس پرسپولیس به سایپا در لیگ فصل ۱۳۸۱-۱۳۸۲ را تماشا می کنید.