گل محمد دانشگر؛ استقلال 3 - 0 ذوب آهن

محمد دانشگر گل سوم استقلال را به ثمر رساند....

گل سوم استقلال را تماشا می کنید.