گل محمد صلاح؛ برایتون 0 - 1 لیورپول

محمد صلاح گل اول لیورپول مقابل برایتون را به ثمر رساند....

گل اول لیورپول را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال