گل محمد نژادمهدی ؛ الغرافه 2 - 3 ذوب آهن

نژادمهدی گل سوم ذوب آهن را به ثمر رساند....

گل سوم برای ذوب آهن ایران توسط محمد نژادمهدی در دقیقه 79 به ثمر رسید.

تگ ها


ویدئو ذوب آهن الغرافه AFC Champions League فوتبال