گل مرتضی تبریزی ؛ ذوب آهن 1 - 0 سایپا

مرتضی تبریزی گل اول ذوب آهن را به ثمر رساند. ......

مرتضی تبریزی گل اول ذوب آهن را به ثمر رساند.

تگ ها


المپیک