گل مرتضی تبریزی؛پیکان 0 - استقلال ۱ (ویدیو)

گل اول استقلال توسط مرتضی تبریزی به ثمر رسید...

گل اول استقلال توسط مرتضی تبریزی به ثمر رسید