گل مسعود شجاعی ؛ پانیونیوس 1 - 0 پانه تولیکو

مسعود شجاعی در دقیقه 56 گل اول پانیونیوس را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند ......

مسعود شجاعی در دقیقه 56 گل اول پانیونیوس را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

تگ ها


فوتبال