گل مهدی طارمی؛ الغرافه 2 - 0 ذوب آهن

مهدی طارمی گل دوم الغرافه را وارد دروازه ذوب آهن کرد....

گل دوم الغرافه توسط مهدی طارمی به ثمر رسید.