گل مهدی طارمی؛ چین 0- 1 ایران

مهدی طارمی در دقیقه 18 دروازه چین را باز کرد....

گل اول ایران توسط طارمی با پاس زیبای سردار آزمون به ثمر رسید.