گل مولر ؛ بارین مونیخ 1 - 0 ماینس

مولر در دقیقه 11 گل اول بایرن مونیخ را به ثمر رساند. ......

مولر در دقیقه 11 گل اول بایرن مونیخ را به ثمر رساند.

تگ ها


بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال