گل میچی باتشوایی ؛ چلسی 1 - 0 نیوکاسل

گل میچی باتشوایی را تماشا می کنیم. ......

گل میچی باتشوایی را تماشا می کنیم.

تگ ها


چلسی فوتبال