گل دوم آژاکس به رئال مادرید توسط نرس؛ رئال‌مادرید 0 - 2 آژاکس

گل دوم آژاکس توسط نرس به ثمر رسید....

گل دوم آژاکس را تماشا می کنید.