گل نلسون سمدو؛ خیرونا 0- 1 بارسلونا

نلسون سمدو گل اول بارسلونا را به ثمر رساند....

سمدو در دقیقه 10 دروازه خیرونا را باز کرد.