گل نیمار ؛ سلتیک 0 - 1 پاریسن ژرمن

نیمار اولین گل پاریسن ژرمن را به ثمر رساند. ......

نیمار اولین گل پاریسن ژرمن را به ثمر رساند.

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال